Voldoe met de dubbelwandige VARIBOX FC aan PGS 15

09-07-2020

De dubbelwandige VARIBOX FC voldoet aan PGS 15 en PGS 31. Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving is en wordt steeds belangrijker. Maar wat is de geldende wet- en regelgeving precies en hoe voldoet u daar precies aan? Dat zijn vragen die onze VARIBOX Customer Service en accountmanager regelmatig ontvangen vanuit de markt, vanuit de eindgebruikers die de dubbelwandige VARIBOX FC gebruiken, maar ook vanuit de chemicalien, reinigings- en desinfectie distributeurs. Om duiding te scheppen hebben wij voor u de meest gestelde vragen gebundeld in een FAQ document waarbij de dubbelwandige VARIBOX FC in relatie tot de PGS15 en PGS 31 beschreven wordt. Gebruikt u onderstaand contactformulier om uw document te ontvangen.

 

De dubbelwandige VARIBOX FC en PGS15

Een VARIBOX voldoet aan de PGS15 omdat een opslagvoorziening zodanig moet zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangvoorziening wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangvoorziening een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootte van de verpakking, de VARIBOX FC heeft immers een dubbelwandige container met een geïntegreerde lekbak. Een VARIBOX heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110%. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee.

VARIBOX FC en PGS

PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. PGS 15 en PGS 31 gaan over opslag: situaties waarin de VARIBOX vaak wordt gebruikt. PGS 15 is de Nederlandse richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. PGS 31 gaat over opslag van gevaarlijke vloeistoffen in tankinstallaties.

Gevaarlijke stoffen die in een VARIBOX zijn verpakt vallen niet onder PGS 31 maar onder PGS 15. Als u de VARIBOX niet vast aan een installatie koppelt, maar flexibel, valt deze onder het begrip werkvoorraad uit PGS 15. Een VARIBOX FC die tijdelijk is geplaatst kan flexibel worden aangesloten op de VARIBOX Safeline snelkoppelingen van de optionele zuigbuis en valt zo onder de werkvoorraad.

Per gevaarlijke stof mag voor iedere werkvoorraad één aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve. Bij meer dan 50 liter moet de verpakking zijn geplaatst boven een lekbak of een gelijkwaardige voorziening. De werkvoorraad kan dus bestaan uit één aangesloten VARIBOX FC en één volle VARIBOX FC. Met de geïntegreerde lekbak van de VARIBOX FC wordt voldaan aan de voorwaarde voor productopvang, een aparte lekbak is dan niet nodig.

Wilt u ook voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zonder te werken met lekbakken en wilt u uw situatie met IBC's verbeteren? Vraag dan uw chemicaliënleverancier en/of uw reinigings- en desinfectie partner naar een levering in een VARIBOX.

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen over PGS 15 en PGS 31 of wilt u meer weten over de VARIBOX FC? Neemt u gerust contact met ons op via onze contactpagina of belt u naar +31 (0)570 660 711.