FAQ CDS Zuigbuis

Deze FAQ bevat veel voorkomende vragen omtrent de CDS-zuigbuis die in de VARIBOX FC is gemonteerd. Deze FAQ is opgedeeld in onderdelen: de kenmerken, verkrijgbaarheid, de CDS-contrakoppeling en het aansluiten van de CDS-contrakoppeling op de CDS-zuigbuis.

Kenmerken van de CDS-zuigbuis

Wat is een CDS-zuigbuis?
Een CDS-zuigbuis is buis in de VARIBOX FC die tot in het laagste punt van de binnencontainer komt. Op de bovenzijde van de CDS-zuigbuis kan een koppeling worden aangesloten. De CDS-zuigbuis is een optie op de VARIBOX FC waarmee product uit de VARIBOX kan worden gepompt, zonder de VARIBOX FC te openen. Daarmee wordt veilig werken met chemie mogelijk omdat damp en product niet uit de VARIBOX FC kunnen vrijkomen.
Hoe werkt de CDS-zuigbuis?
Bij het aansluiten van de CDS-contrakoppeling wordt een vloeistofdichte verbinding tot stand gebracht. Gelijktijdig worden de CDS-zuigbuis en de CDS-contrakoppeling geopend. Vloeistof kan nu vrij stromen en lucht kan naar binnen. Hierdoor kunnen damp en product niet vrijkomen.
Hoe sluit ik een CDS-zuigbuis aan?
Om de VARIBOX FC met CDS-zuigbuis aan te sluiten wordt een CDS-contrakoppeling gebruikt die met een slang is bevestigd aan een installatie. Zowel de CDS-zuigbuis als de CDS-contrakoppeling sluiten automatisch bij het loskoppelen. Zo kan niet worden vergeten om de VARIBOX FC te sluiten en kan er ook geen product uit de pompinstallatie terugstromen.
Kunnen dampen en product vrijkomen bij gebruik van de CDS-zuigbuis?
Nee, de VARIBOX FC met een CDS-zuigbuis vormt een gesloten systeem. Bij afkoppelen sluiten CDS-zuigbuis en CDS-contrakoppeling automatisch. De kopse kanten van CDS-zuigbuis en CDS-contrakoppeling kunnen na afkoppelen nog vochtig zijn, vermijd contact hiermee.
Moet ik het deksel openen om te beluchten?
Nee, de CDS-zuigbuis heeft een ingebouwde automatische beluchting. Het grote voordeel hiervan is dat het deksel dicht blijft en er geen dampen vrijkomen.
Hoe snel kan ik de VARIBOX FC leegpompen met de CDS-zuigbuis?
Een VARIBOX FC met 1000 liter product kan met een CDS-zuigbuis in circa 50 minuten veilig worden leeggepompt. Dat hangt af van de viscositeit van het product en de capaciteit van de pompinstallatie.
Heeft de CDS-zuigbuis een voetklep?
De CDS-zuigbuis heeft geen voetklep. Bij langere stilstand-tijd kan het productniveau in de CDS-zuigbuis geleidelijk zakken. Bij het inschakelen zal de pomp zal dan eerst lucht aanzuigen.
Hoelang gaat de CDS-zuigbuis mee?
Om de veiligheid van de VARIBOX FC met CDS-zuigbuis te waarborgen wordt aangeraden om de CDS-zuigbuis ieder jaar te vervangen. Inspecteer de CDS-zuigbuis regelmatig op eventuele beschadigingen en vervang indien nodig.
Hoeveel product blijft achter na het leegpompen?
Er blijft zeer weinig product achter omdat de CDS-zuigbuis in het laagste punt van de binnencontainer zit. Handling en transport van de lege VARIBOX FC is daarmee veiliger. Na het legen blijft ongeveer 0,1 liter in de VARIBOX FC achter. In de CDS-zuigbuis zelf blijft ongeveer 0,4 liter achter. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op water en zullen variëren per chemisch product.
Tegen welke producten is de CDS-zuigbuis bestand?
De CDS-zuigbuis is ontwikkeld voor gebruik voor chemicaliën. De CDS-zuigbuis is bestand tegen de meeste chemicaliën, maar daarbij moet de juiste versie worden gekozen.
In welke versies is de CDS-zuigbuis voor de VARIBOX FC beschikbaar?
Er zijn twee versies CDS-zuigbuis: EPDM voor de VARIBOX FC in EPDM- versie en Aflas voor de VARIBOX FC in Viton versie. De EPDM-versie heeft een roestvrijstalen veer. De Aflas (VARIBOX FC Viton) versie heeft een Hastelloy veer. Buis en behuizing zijn gemaakt van polyethyleen. Neem bij specifieke vragen over chemische bestendigheid contact met ons op.

 

Verkrijgbaarheid CDS Zuigbuis

Waar kan ik de CDS zuigbuis en de CDS contrakoppeling verkrijgen?
De CDS-zuigbuis en de CDS-contrakoppeling zijn te verkrijgen bij RPC Promens. U kunt hiervoor het VARIBOX-bestelformulier gebruiken dat u kunt verkrijgen bij RPC Promens. Neemt u hiervoor contact op met onze customer service. U kunt hiervoor mailen naar info@varibox-ibc.com of u kunt hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer (+31) 0570-660-706. Daarnaast kunt u de CDS zuigbuis ook bestellen bij TriSure, zie: www.tri-sure.com.

 

CDS-contrakoppeling

Hoe zie ik verschil tussen een EPDM- of Aflas/Viton-contrakoppeling?
Het is belangrijk voor een veilig gebruik om op een EPDM CDS-zuigbuis alleen een EPDM CDS-contrakoppeling te gebruiken. Net als bij een Aflas/Viton CDS-zuigbuis, waar alleen de Aflas/Viton CDS-contrakoppeling mag worden gebruikt. Het verschil tussen een EPDM- of Aflas/Viton-contrakoppeling is te zien. De EPDM CDS-contrakoppeling heeft een rode kern (stip in het midden), de Aflas/Viton versie heeft een naturel (witte) kern (stip in het midden).
Hoe kan ik zien of de CDS-contrakoppeling versleten is?
De CDS-contrakoppeling kan slijten door gebruik. Bij zichtbare slijtage moet de CDS-contrakoppeling worden vervangen. Zo kan het onderdeel dat over de CDS-zuigbuis schuift beschadigd zijn, of kan bijvoorbeeld het afdichtingsvlak beschadigd zijn. Daarnaast kan door chemische aantasting de CDS-contrakoppeling ook defect raken. Controleer daarom regelmatig de werking ervan.
Hoelang gaat de CDS-contrakoppeling mee?
De verwachte levensduur van de CDS-contrakoppeling is een jaar. Inspecteer de CDS-contrakoppeling regelmatig (d.w.z. jaarlijks of eerder indien nodig) en vervang indien nodig. De snelheid van chemische aantasting is sterk afhankelijk van het product, de concentratie ervan en de temperatuur.
Waarvoor is de metalen beugel op de CDS-contrakoppeling?
De metalen beugel zekert de positie van de CDS-contrakoppeling op de CDS-zuigbuis. Als de metalen beugel niet onder de rand van de CDS-zuigbuis zit dan kan de CDS-zuigbuis hier valse lucht aanzuigen.

 

Aansluiten van de CDS-contrakoppeling

Hoe sluit ik de CDS-contrakoppeling aan op de CDS-zuigbuis?
Zorg ervoor dat de hendel van de CDS-contrakoppeling schuin naar boven staat. Schuif de CDS-contrakoppeling volledig over de CDS-zuigbuis. Draai en klem de metalen beugel onder de rand van de CDS-zuigbuis. Duw de hendel van de CDS-contrakoppeling naar beneden. De CDS-zuigbuis is nu aangesloten.
Kan ik de contrakoppeling te allen tijde afkoppelen?
Nee, let op bij overdruk in de VARIBOX FC. Er is een risico op lekkage bij loskoppelen bij overdruk. Wanneer de VARIBOX FC bol staat door inwendige druk, moet eerst die druk worden weggenomen. Dat kan door de pomp in te schakelen of door met de juiste bescherming het deksel een slag te openen.
Hoe moet de aanzuigslang aan de contrakoppeling zitten?
De aanzuigslang moet voldoende flexibel zijn om grote kracht op de CDS-contrakoppeling te vermijden. Om die reden moet de slang van je afwijzen: de aanzuigslang dient bij 180° ten opzichte van het handvat te worden bevestigd.

 

Meer informatie

Heeft nog andere specifieke vragen met betrekking tot de CDS zuigbuis, wilt u de FAQ in de PDF ontvangen of wilt u graag nog aanvullende informatie u kunt contact met ons opnemen via info@varibox-ibc.com of u kunt bellen met (+31) 0570-660-711.