FAQ NS4 zuigbuis

Deze FAQ NS4 zuigbuis bevat veel voorkomende vragen omtrent de NS4-zuigbuis die in de VARIBOX FC is gemonteerd. Deze FAQ is opgedeeld in 4 onderdelen: de kernmerken, de NS4-contrakoppeling, het aansluiten en loskoppelen van de NS4-zuigbuis en de verkrijgbaarheid van de NS4-zuigbuis.

Kenmerken van de NS4-zuigbuis

Wat is een NS4-zuigbuis?
Een NS4-zuigbuis is buis in de VARIBOX FC die tot in het laagste punt van de binnencontainer komt. Op de bovenzijde van de NS4-zuigbuis kan een koppeling worden aangesloten. De NS4-zuigbuis is een optie op de VARIBOX FC waarmee product uit de VARIBOX kan worden gepompt, zonder de VARIBOX FC te openen. Daarmee wordt veilig werken met chemie mogelijk omdat damp en product niet uit de VARIBOX FC kunnen vrijkomen. Voor bepaalde doseersystemen is een retouraansluiting benodigd, dit is een standaard voorziening op de bovenzijde van de NS4-zuigbuis.
Kunnen dampen en product vrijkomen bij gebruik van de NS4-zuigbuis?
Nee, de VARIBOX FC met een NS4-zuigbuis vormt een gesloten systeem. Bij afkoppelen sluiten NS4-zuigbuis en NS4-contrakoppeling automatisch. De kopse kanten van NS4-zuigbuis en NS4-contrakoppeling kunnen na afkoppelen nog vochtig zijn, vermijd contact hiermee
Hoe koppel ik een NS4-zuigbuis los?
Nee, het deksel van de VARIBOX FC heeft een ingebouwde automatische beluchting. Het grote voordeel hiervan is dat het deksel dicht blijft en er geen dampen vrijkomen.
Moet ik het deksel openen om te beluchten?
Nee, het deksel van de VARIBOX FC heeft een ingebouwde automatische beluchting. Het grote voordeel hiervan is dat het deksel dicht blijft en er geen dampen vrijkomen.
Hoe snel kan ik de VARIBOX FC leegpompen met de NS4-zuigbuis?
De NS4-zuigbuis is geschikt voor doseer-toepassingen. Daarbij gaat het om nauwkeurig doseren met relatief kleine snelheden: tot maximaal 50 liter per uur, afhankelijk van de viscositeit van het product en de capaciteit van de pompinstallatie. Voor snel leegpompen van een VARIBOX FC is een andere versie geschikt: de CDS-zuigbuis
Heeft de NS4-zuigbuis een voetklep?
De NS4-zuigbuis is voorzien van een voetklep. Bij stilstand wordt het product zo in de NS4-zuigbuis gehouden en kan het niet terugzakken. Bij het inschakelen zal de pomp zal direct product aanzuigen en komt er geen lucht in het systeem. Alleen bij zeer lange stilstand tijd kan er geleidelijk lucht in komen; de voetklep geeft geen 100% garantie op afdichting.
Heeft de NS4-zuigbuis een retouraansluiting?
Ja, er zit standaard een retouraansluiting op de NS4-zuigbuis. Op de retouraansluiting kan een retourstroom worden aangesloten waardoor overtollige vloeistof terug naar binnen kan.
Hoelang gaat de NS4-zuigbuis mee?
Om de veiligheid van de VARIBOX FC met NS4-zuigbuis te waarborgen wordt aangeraden om de NS4-zuigbuis regelmatig op eventuele beschadigingen te controleren. Vervang de NS4-zuigbuis of koppeling indien nodig.
Hoeveel product blijft achter na het leegpompen?
Er blijft zeer weinig product achter omdat de NS4-zuigbuis in het laagste punt van de binnencontainer zit. Handling en transport van de lege VARIBOX FC is daarmee veiliger. Na het legen blijft ongeveer 0,1 liter in de VARIBOX FC achter. In de NS4-zuigbuis zelf blijft minder dan 0,1 liter achter. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op water en zullen variëren per chemisch product.
Tegen welke producten is de NS4-zuigbuis bestand?
De NS4-zuigbuis is ontwikkeld voor gebruik voor chemicaliën. De NS4-zuigbuis is bestand tegen de meeste chemicaliën, maar daarbij moet de juiste versie worden gekozen.
In welke versies is de NS4-zuigbuis voor de VARIBOX FC beschikbaar?
Er zijn twee versies NS4-zuigbuis: EPDM voor de VARIBOX FC in EPDM- versie en Viton voor de VARIBOX FC in Viton versie. De EPDM-versie heeft een roestvrijstalen veer. De Viton-versie heeft een Hastelloy veer. Buis, slang en behuizing zijn gemaakt van polyethyleen. De koppelingen en voet zijn gemaakt van polypropyleen. Het verschil tussen een EPDM- of Viton-contrakoppeling is te zien. De EPDM NS4-contrakoppeling heeft een rode mantel, de Viton versie heeft een grijze mantel. Neem bij specifieke vragen over chemische bestendigheid contact met ons op.

NS4-contra koppeling

Hoe zie ik verschil tussen een EPDM- of Aflas/Viton-contrakoppeling?
Het is belangrijk voor een veilig gebruik om op een EPDM NS4-zuigbuis alleen een EPDM NS4-contrakoppeling te gebruiken. Net als bij een Viton NS4-zuigbuis, waar alleen de Viton NS4-contrakoppeling mag worden gebruikt. Het verschil tussen een EPDM- of Viton-contrakoppeling is te zien. De EPDM NS4-contrakoppeling heeft een rode mantel, de Viton versie heeft een grijze mantel.
Hoe kan ik zien of de NS4-contrakoppeling versleten is?
De NS4-contrakoppeling kan slijten door gebruik. Bij zichtbare slijtage moet de NS4-contrakoppeling worden vervangen. Zo kan bijvoorbeeld de afdichtring (O-ring) beschadigd zijn. Daarnaast kan door chemische aantasting de NS4-contrakoppeling ook defect raken. Controleer daarom regelmatig de werking en het zelf sluiten van de koppelingen
Hoelang gaat de NS4-contrakoppeling mee?
De verwachte levensduur van de NS4-contrakoppeling is een jaar. Inspecteer de NS4-contrakoppeling regelmatig (d.w.z. jaarlijks of eerder indien nodig) en vervang indien nodig. De snelheid van chemische aantasting is sterk afhankelijk van het product, de concentratie ervan en de temperatuur.

Aansluiten en loskoppelen van de NS4-zuigbuis

Hoe werkt de NS4-zuigbuis?
Bij het aansluiten van de NS4-contrakoppeling wordt een vloeistofdichte verbinding tot stand gebracht. Gelijktijdig worden de NS4-zuigbuis en de NS4-contrakoppeling geopend, vloeistof kan nu vrij stromen. In dit gesloten systeem kunnen damp en product niet vrijkomen.
Hoe sluit ik de NS4-contrakoppeling aan op de NS4-zuigbuis?
Om de VARIBOX FC met NS4-zuigbuis aan te sluiten wordt een NS4-contrakoppeling gebruikt die met een slang is bevestigd aan een installatie. Schuif de NS4-contrakoppeling op het tegendeel op de zuigbuis. Duw de koppeling tot deze vastklikt. Nu is de verbinding tot stand gebracht en kan er inwendig vloeistof stromen.
Hoe koppel ik een NS4-zuigbuis los?
Duw de knop op de koppeling in, de koppeling zal dan iets terugveren. De NS4-contrakoppeling kan nu worden afgenomen.
Kan ik de contrakoppeling te allen tijde afkoppelen?
Ja, zowel de NS4-zuigbuis als de NS4-contrakoppeling sluiten automatisch bij het loskoppelen. Zo kan niet worden vergeten om de VARIBOX FC te sluiten en kan er ook geen product uit de pompinstallatie terugstromen.
Hoe moet de aanzuigslang zitten?
Let erop dat de aanzuigslang niet onder spanning staat. Als de aanzuigslang onder spanning staat dan kan dat leiden tot lekkage bij een aansluiting of zelfs afscheuren van een koppeling. Verleg de slang of verplaats de VARIBOX zo nodig om te voorkomen dat hier spanning op staat.

Verkrijgbaarheid van de NS4-zuigbuis en contrakoppeling

Waar kan ik de NS4-zuigbuis en de NS4-contrakoppeling verkrijgen?
De NS4-zuigbuis en de NS4-contrakoppeling zijn te verkrijgen bij RPC Promens. U kunt hiervoor het VARIBOX-bestelformulier gebruiken dat u kunt verkrijgen bij RPC Promens. Neemt u hiervoor contact op met onze customer service. U kunt hiervoor mailen naar info@varibox-ibc.com of u kunt hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer (+31) 0570 660 706.

Meer informatie

Heeft nog andere specifieke vragen met betrekking tot de FAQ NS4 zuigbuis of wilt u graag nog aanvullende informatie u kunt contact met ons opnemen via info@varibox-ibc.com of u kunt bellen met +31 (0) 570-660-711.