FAQ ontluchter

Deze FAQ ontluchter bevat veel voorkomende vragen omtrent de ontluchter die in de VARIBOX FC is gemonteerd. De FAQ ontluchter is opgedeeld in 4 verschillende onderwerpen; de ontluchter, advies gebruik ontluchter, de eigenschappen van de ontluchter en het vervangen van de ontluchter. 

De ontluchter 

Wat is een ontluchter?
De VARIBOX FC heeft standaard een beluchter en een ontluchter. De ontluchter is een membraan in het deksel van de VARIBOX FC. Dit membraan laat wel gas, maar geen vloeistof door. Hiermee zorgt de ontluchter voor het egaliseren van onder- en overdruk in de VARIBOX FC
Wat is overdruk?
Overdruk is een relatief begrip. We spreken van overdruk als in de ruimte boven de vloeistof in de VARIBOX FC de luchtdruk hoger is dan buiten de VARIBOX FC.
Waardoor ontstaat overdruk?
Overdruk kan ontstaan als de lucht boven de vloeistof in de VARIBOX FC warmer wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de VARIBOX FC in de zon staat. Overdruk kan ontstaan door hoogteverschillen tijdens transport. Ook kunnen sommige producten zoals Waterstofperoxide zelf druk opbouwen.
Hoe werkt een ontluchter?
Als er overdruk in de VARIBOX FC ontstaat dan zal er geleidelijk door de ontluchter damp ontsnappen, tot er geen overdruk meer is. Als er onderdruk ontstaat, bijvoorbeeld door het afkoelen van de damp in een VARIBOX FC, dan kan er door de ontluchter geleidelijk lucht naar binnen stromen.

Advies gebruik ontluchter

Wanneer is een ontluchter verplicht?
Voor enkele producten is een ontluchter voorgeschreven: sommige producten kunnen druk opbouwen. Het ADR vereist een ontluchter voor specifieke stoffen zoals Natriumhypochloriet en Waterstofperoxide. Dit wordt beschreven in ADR 4.1.4.2, IBC02, B5. Een IBC moet worden uitgerust met een ontluchtingsinrichting die het mogelijk maakt tijdens het transport te ontluchten. Dit geldt voor:

  • UN1791 Natriumhypochloriet oplossing
  • UN2014 Waterstofperoxide, 20-60% oplossing
  • UN2984 Waterstofperoxide, 8-20% oplossing
  • UN3109 Organische peroxide type F, perazijnzuur 15%
  • UN3149 Waterstofperoxide en Perazijnzuur, mengsel, niet meer dan 5% Perazijnzuur
Waarom is een ontluchter aan te raden?
Een ontluchter is aan te raden om drukopbouw in de VARIBOX FC te voorkomen. De ontluchter zorgt voor het egaliseren van druk en voorkomt opbollen van de VARIBOX FC.
Wanneer is een ontluchter verboden?
Een ontluchter mag niet worden toegepast wanneer damp die eventueel vrijkomt leidt tot gevaar op grond van, bijvoorbeeld, de toxiciteit, ontvlambaarheid of de hoeveelheid vrijgegeven gas. Dit wordt beschreven in ADR 4.1.1.8.
Waarmee moet ik rekening houden als er geen ontluchter is?
Een VARIBOX FC zonder ontluchter moet niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Zet de VARIBOX FC niet in de volle zon. Overdruk zal dan ontstaan en zichtbaar zijn door het opbollen van de bovenkant van de VARIBOX FC. Hoogteverschillen tijdens transport kunnen ook tot overdruk leiden. Wanneer overdruk zichtbaar is, haal dan de overdruk weg door het schroefdeksel iets (30°) los te draaien. Dit zal een plotseling vrijkomen van druk en mogelijke lekkage van de inhoud bij aansluiten voorkomen. Zorg ervoor dat u passende persoonlijke beschermingsmiddelen draagt

Eigenschappen ontluchter

Staat de ontluchter altijd open?
Ja, de ontluchter is een membraan dat in beide richtingen wel damp maar geen vloeistof doorlaat. Zodra er overdruk of onderdruk is zal er damp door het membraan stromen.
Kan er vloeistof door de ontluchter stromen?
Nee, onder normale omstandigheden kan er geen vloeistof door de ontluchter naar buiten stromen. Bij extreme vloeistofdruk zal de ontluchter vloeistof doorlaten maar de ontluchter heeft een WEP (water entry pressure) van minimaal 0,3 bar.
Wat is de chemische bestendigheid van de ontluchter?
Het membraan van de ontluchter is gemaakt van ePTFE (expanded polytetrafluoroethylene). Dit materiaal is bestand tegen bijna alle chemicaliën. Heeft u een specifiek product waarvan u de bestendigheid wil laten verifiëren, neem dan contact met ons op.
Komt er chemisch product uit de ontluchter?
Onder normale omstandigheden kan er geen vloeistof door de ontluchter naar buiten stromen, maar er kan wel damp naar buiten komen. Wanneer die damp tot gevaar op grond van, bijvoorbeeld, de toxiciteit, ontvlambaarheid of de hoeveelheid vrijgegeven gas leidt dan mag een ontluchter niet worden toegepast.
Wat is de capaciteit van de ontluchter?
De ontluchter van de VARIBOX FC heeft een hoge capaciteit. Bij een drukverschil van 12 mbar kan er ca. 80 liter lucht per uur door de ontluchter stromen.
Kan de ontluchter dichtslibben?
Als het membraan van de ontluchter vervuild is zal dat de werking ervan beperken. Er zal geen ontluchting zijn wanneer het membraan in vloeistof zit. Vloeistof die tegen het membraan is gekomen zal hier grotendeels vanaf glijden door de eigenschappen van het membraan. Een vochtig membraan zal een geringere capaciteit hebben.t
Waarom zit er een verzegelkap op het deksel over de ontluchter?
De ontluchter mag niet geblokkeerd zijn door vervuiling of vloeistof. Daarom zit er een verzegelkap op het deksel, over de ontluchter: die beschermt tegen vervuiling en bijvoorbeeld inregenen. De verzegelkap heeft voldoende speling om damp door te laten. Laat deze verzegelkap altijd zitten bij een VARIBOX FC die in gebruik is. Vervang de verzegelkap als dat nodig is.

Ontluchter vervangen

Wanneer moet ik de ontluchter vervangen?
De ontluchter is ontwikkeld voor eenmalig gebruik. Het membraan van de ontluchter is een gevoelig onderdeel. Dit kan vervuild zijn of door vloeistof geblokkeerd zijn waardoor de werking ervan verslechterd. Controleer de ontluchter voor het afvullen en vervang deze bij twijfel over de werking.
Waar kan ik de ontluchter verkrijgen?
De ontluchter kunt u verkrijgen bij Promens Deventer. Evenals de FAQ ontluchter  kunt verkrijgen bij Promens Deventer. Neemt u hiervoor contact op met onze customer service. U kunt hiervoor mailen naar info@varibox-ibc.com of u kunt hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer (+31) 0570-660-711
Hoe kan ik de ontluchter vervangen?
De ontluchter is een onderdeel dat in de gele beluchterbehuizing wordt geduwd. Deze perspassing is vloeistof- en dampdicht. Ga voordat u een ontluchter vervangt na of u daartoe bevoegd bent. Draag latex-vrije handschoenen tijdens het vervangen. Mocht de ontluchter of gele beluchterbehuizing zijn beschadigd, vervang dit dan door een nieuw deel.
 

Meer informatie

Heeft nog andere specifieke vragen met betrekking tot de ontluchter, wilt u de FAQ ontluchter in de PDF ontvangen of wilt u graag nog aanvullende informatie u kunt contact met ons opnemen via info@varibox-ibc.com of u kunt bellen met (+31) 0570-660-711.