FAQ Stapelen

Deze FAQ stapelen bevat veel gestelde vragen over het stapelen van de VARIBOX. In deze FAQ worden belangrijke stapelregels voor IBC's uit de ADR-verordening uitgelegd. Bovendien biedt het richtlijnen voor het stapelen en geeft het aanbevelingen voor iedere VARIBOX.

Stapelen van de VARIBOX IBCs

Hoe kan ik zien of ik een VARIBOX mag stapelen?
Elke VARIBOX is UN / ADR gekeurd voor het transport van chemicaliën. Deze goedkeuring omvat de stapelbaarheid, aangegeven met een stapelsymbool. Volgens hoofdstuk 6.5.2.2.2 van de ADR-verordening wordt de maximaal toegestane stapelbelasting die geldt wanneer de IBC in gebruik is, weergegeven in een symbool. Met andere woorden: dit symbool geeft het gewicht aan dat bovenop de VARIBOX geplaatst kan worden.

Waar kan ik het stapelsymbool vinden?
Het stapelsymbool staat in de buurt van het UN-merkteken van de VARIBOX. De afbeelding laat zien hoe het VARIBOX-stapelsymbool eruitziet. In dit voorbeeld is het getal in het symbool 2080 kg, dit is de maximale lading die op de VARIBOX kan worden gestapeld. Deze stapelbelasting kan voor elke VARIBOX anders zijn, bekijk de markering om de juiste stapelbelasting te vinden.

Wat staat er in een UN-markering van IBC's over het stapelen?
De UN-markering bestaat uit een reeks getallen. Het voorlaatste getal geeft de stapeltestbelasting in kg aan. Dit getal zal hoger zijn dan het gewicht in het stapelsymbool: tijdens de UN-test moet de lading die op de IBC moet worden geplaatst 1,8 keer de “gecombineerde maximaal toelaatbare bruto massa” zijn van IBC’s die tijdens het vervoer op de VARIBOX mogen worden gestapeld ( Volgens ADR 6.5.6.6.4). De vermenigvuldiging met 1,8 is een veiligheidsfactor: plaats deze belasting niet op een VARIBOX, hoewel hij ermee is getest. Beperk de stapelbelasting tot het gewicht dat is aangegeven in het stapelsymbool.

Wat betekent het laatste getal van een UN-kenmerk?
Het laatste getal geeft “de maximaal toelaatbare bruto massa in kg” aan (ADR 6.5.2.1.1 (h)). Dit is iets anders dan de stapelbelasting. De stapelbelasting is het getal dat wordt aangegeven in het stapelsymbool.

Hoe kan ik, door alleen de UN-markering te lezen, weten of de IBC stapelbaar is?
Als u alleen naar de getallen in de UN-markering kijkt en u ziet dat het voorlaatste getal niet 0 is, dan is de IBC stapelbaar.

Hoeveel VARIBOX IBC's kan ik stapelen in een dynamische situatie?
De voor de dynamische belasting of opslag relevante stapelbelasting wordt in de UN-markering aangeduid als “stapelproefbelasting in kg”. Stapel bij dynamische situaties niet meer dan 2 VARIBOX, d.w.z. 1 op 1. Zorg ervoor dat de maximaal toegestane stapelbelasting, zoals aangegeven op het UN-stapelsymbool, niet wordt overschreden.

Kan een ander merk of type IBC boven een VARIBOX worden gestapeld?
We raden sterk aan om alleen VARIBOX op VARIBOX te stapelen, aangezien correct nesten in dat geval gewaarborgd is. Te allen tijde moet de toegestane bruto massa worden gerespecteerd, ongeacht welke IBC op de VARIBOX wordt gestapeld.

Kan ik een VARIBOX SC stapelen met een VARIBOX FC en vice versa?
Ja, u kunt een VARIBOX SC op een VARIBOX FC stapelen en vice versa. Deze hebben dezelfde nesting, waardoor de effectiviteit van het nesten en veilig stapelen wordt gegarandeerd.

De dimensies wanneer de IBC's gestapeld zijn

Wat zijn de afmetingen van een VARIBOX, gestapeld?

VARIBOX

Volume

Lengte

Breedte

Hoogte

Netto hoogte gestapeld  

Stapelhoogte

VARIBOX SC

1000 L

1200 mm

1000 mm

1325 mm

1310 mm

2635 mm

VARIBOX SC

800 L

1200 mm

1000 mm

1135 mm

1120 mm

2245 mm

VARIBOX FC

1000 L

1200 mm

1000 mm

1325 mm

1310 mm

2635 mm

VARIBOX FC

800 L

1200 mm

1000 mm

1160 mm

1145 mm

2305 mm

VARIBOX CC 

250 L

800 mm

600 mm

1200 mm

1310 mm

2635 mm

Is mijn VARIBOX stapelbaar tijdens transport over zee en hoeveel kan ik in een zeecontainer plaatsen?
Ja, de VARIBOX is stapelbaar tijdens transport, let ook op het maximaal toegestane gewicht van de transportcontainer. Houd er rekening mee dat de deurhoogte minder dan twee gestapelde VARIBOX kan zijn. Dit betekent dat de VARIBOX stapelbaar is in een “High cube container” maar mogelijk niet bij binnengaan. Raadpleeg de onderstaande tabel voor het maximale aantal VARIBOX dat u in verschillende soorten zeecontainers kunt plaatsen:

Zee

container

Afmetingen

Deur opening

Max 1000 L VARIBOX per zee container

Max 800 L VARIBOX per zee container

(L x W x H) in mm

(W x H) in mm

20 ft

5090x 2350 x 2390

2290 x 2280

9 IBC’s

18 IBC’s

40 ft

12032 x 2350 x 2390

2290 x 2280

22 IBC’s

44 IBC’s

40 ft HC

12032 x 2350 x 2695

2340X2580

20 IBC’s

40 IBC’s

40 ft HC PW

12100 x 2422 x 2695

2340X2580

24 IBC’s

48 IBC’s

45 ft HC

13580 x 2350 x 2700

2340X2580

22 IBC’s

44 IBC’s

Meer informatie over de FAQ stapelen

Heeft u specifieke vragen over de FAQ stapelen of wilt u meer weten over de VARIBOX FC of VARIBOX SC? Neemt u gerust contact met ons op via onze contactpagina of belt u naar +31 (0)570 660 711.