Minimaal residu van chemicaliën

03-02-2017

De bodem van VARIBOX® heeft de vorm van een badkuip. De gladde wanden tonen weinig aanhechting van chemicaliën. Met de aanzuigbuis in een zinkput wordt het residu tot een minimum beperkt. Zelfs de optionele laag-niveausensor ligt verdiept. Tests laten zien dat er minder dan 1 liter residu achterblijft: slechts 1 ‰ van de inhoud.