FAQ RI&E

Veiligheid staat bij VARIBOX altijd voorop. Een belangrijk onderdeel van veiligheid is het kennen van de regelgeving met onder andere PGS 15 en PGS 31. Deze FAQ Risico Inventarisatie en Evaluatie bevat algemene achtergrond informatie met betrekking tot de RI&E.

Wat zijn RI&E en PvA?
Een RI&E is een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf. Daarbij hoort ook een PvA: een plan van aanpak voor het oplossen ervan. Daarmee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Zie voor meer informatie over Risico Inventarisatie en – Evaluatie http://www.rie.nl/. Dit Steunpunt RI&E-instrumenten is een werkgroep van de Stichting van de Arbeid.
Is een RI&E verplicht?
Ja, iedere werkgever moet een RI&E en een PvA maken. Zie bv. dit stroomschema om te bepalen of ook u volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren: http://www.rie.nl/voor-bedrijven/bent-u-rie-plichtig/.
Mag u een RI&E zelf doen?
Ja, het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf zelf doen. Dit is de taak van uw preventiemedewerker: iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
U werkt met gevaarlijke stoffen en u wilt weten of uw RI&E op orde is?
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een zelfinspectietool ontwikkeld. Daarmee kunt u nagaan welke Arboverplichtingen uw bedrijf heeft voor het werken met gevaarlijke stoffen. Doe de zelfinspectie op arbo-op-orde.zelfinspectie.nl.
Is er een stappenplan voor een RI&E?
Het doen van een RI&E niet gemakkelijk. Veel brancheorganisatie hebben daarom tools ontwikkeld die u hierbij helpen. Als uw type bedrijf daar nog niet bij zit dan kunt u het algemene stappenplan volgen. Zie bv. http://www.rie.nl/rie-instrumenten/ voor een actueel overzicht.
Moet u uw RI&E door een externe laten toetsen?
Meestal wel: u moet uw RI&E-document laten toetsen door een arbodienst of gecertificeerd arbo-kerndeskundige. Er kan een toetsingsvrijstelling gelden voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die een erkend RI&E instrument gebruiken. Kijk hiervoor op http://www.rie.nl/rie-instrumenten/.  
Moet een VARIBOX worden meegenomen in een RI&E?
Ja: Bij een VARIBOX die wordt gebruikt in een installatie die onder PGS31 valt moeten ook de risico’s in de RI&E zijn meegenomen. Ook zal PGS15 vaak van toepassing zijn, de opslag van gevaarlijke stoffen in de VARIBOX kan worden meegenomen in de RI&E. Met de VARIBOX heeft u een veilige oplossing die veel van deze risico’s minimaliseert.
 

VARIBOX en PGS

Wilt u graag PGS 15 of PGS 31 op maat? Of heeft u nog andere specifieke vragen met betrekking tot de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) of wilt u graag nog aanvullende informatie u kunt contact met ons opnemen via info@varibox-ibc.com of u kunt bellen met +31 (0) 570-660-711.