Stoffencheck – een gevaarlijke stoffen app van de Inspectie SZW

24-04-2018

De nieuwe Stoffencheck app is gemaakt op initiatief van de Inspectie SZW en de FNV: “Gevaarlijke stoffen zijn de grootste ziekmaker op de werkplek. De Stoffencheck app geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: wat de risico’s zijn, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken.”
De app geeft aan wat je zelf kunt doen: een stappenplan om met gevaarlijke stoffen om te gaan. Daarbij wordt ook aangegeven dat het belangrijk is om de zogeheten STOP-strategie uit artikel 4.4 van het Arbobesluit te hanteren. Als Substitutie niet mogelijk is of als er nog gevaar voor de veiligheid of gezondheid is, moeten Technische maatregelen worden genomen. Als maatregel om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen te voorkomen noemt de Inspectie SZW in de app een “gesloten systeem”.

Met de VARIBOX FC wordt zo’n een gesloten systeem gecreëerd.

De VARIBOX wordt via de bovenzijde geleegd. Door de veilige lekvrije koppeling is het niet nodig om een deksel te openen. De VARIBOX blijft daarmee dicht en voorkomt zo het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Dat gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers wordt hiermee voorkomen.
Geen probleem, onze adviseur Arthur Franken en zijn collega’s vertellen u graag alles over de VARIBOX en haar toepassingen.

Neem vrijblijvend contact op en laat u adviseren over de veilige VARIBOX IBC oplossingen voor uw chemicalien.